NYHETSBREV

MILJÖPOLICY

Asperö Fisk värnar om miljön. Vi är Kravmärkta och följer Egenkontrollprogram.

 
Asperö Fisk arbetar ständigt på förbättringar för att minska företagets miljöpåverkan. Kunskap om och engagemang för denna fråga återfinns hos samtliga anställda.
 
 
Vi arbetar i EU-godkända lokaler, följer Egenkontrollprogram och vi är också Kravgodkända.